Výhody financování od ESSOXu

 • Délka financování 3 až 85 měsíců (úvěr je sjednán do data splatnosti poslední sjednané měsíční splátky)
 • Zboží si odnesete s sebou ihned z prodejny
 • Stačí Vám pouze dva doklady totožnosti (platný občanský průkaz a další průkaz totožnosti, např. cestovní pas, řidičský průkaz, kreditní karta…)
 • Účelově vázaný úvěr na koupi zboží/služby

 

 • Za vyřízení a správu smlouvy neplatíte žádné poplatky
 • Úvěr je sjednán s pevnou úrokovou sazbou, úroková sazba je neměnná po celou dobu splácení
 • Můžete pojistit svoji schopnost splácet splátky
 • Kdykoliv máte možnost předčasného splacení úvěru
 • Úvěr může být zajištěn ručitelským závazkem; ručitelem může být fyzická osoba způsobilá ke sjednání ručitelského závazku

Podmínky pro uzavření smlouvy

 Občan starší 18 let (nepodnikatel)

 • Platný občanský průkaz a druhý doklad totožnosti (např. řidičský průkaz)
 • Hlavní pracovní poměr (žadatel o úvěr nesmí být ve výpovědní lhůtě)
 • Žadatel o úvěr poskytne prodejci další informace (telefonní spojení domů, do zaměstnání apod.)
 • Důchodce (invalidní, starobní)
 • Mateřská/rodičovská dovolená

Firma nebo OSVČ

 • Platný občanský průkaz oprávněné osoby
 • Druhý doklad oprávněné osoby (řidičský průkaz, pas…)
 • Platný živnostenský list, koncesní listina nebo výpis z obchodního rejstříku
 • OSVČ musí být v činnosti alespoň 3 měsíce, PO minimálně rok